tim怎么把聊天框独立出来 tim聊天窗口分开合并教程

腾讯tim最近非常火爆,tim的聊天框是qq聊天框的简洁合并版,设计更加一体,但很多用户不习惯,想知道tim怎么把聊天框独立出来?下面就详细介绍tim聊天窗口分开合并的方法。

Android版

腾讯tim类型:社交聊天大小:30.8M版本:v1.1.5

标签:社交聊天办公商务查看详情立即下载iPhone版

腾讯TIM app类型:iPhone商务办公大小:153M版本:v1.1.6

标签:办公腾讯查看详情立即下载PC版

腾讯tim类型:聊天工具大小:57.4M版本:v1.1.5.21175官网版

标签:即时通讯查看详情立即下载Mac版

腾讯tim Mac版类型:社交通讯大小:33.1M版本:V5.5.1

标签:社交腾讯聊天工具查看详情立即下载iPad版

腾讯TIM iPad版类型:iPad商务软件大小:153M版本:v1.1.6

标签:办公查看详情立即下载

tim聊天框能独立出来吗?

tim聊天框既然是qq聊天框的简洁版,当然能使用独立分开的功能,为了避免用户发消息的时候搞错对象,独立聊天框的功能还是非常有必要的。用户可以通过拖移的方式来将特殊的聊天对象的聊天框分离出来。

独立出来的聊天框保留了基本的一些功能,用户能使用远程桌面操控,文件发送,聊天记录查看以及基本的聊天编辑功能,同时还能使用发红包功能哦!

tim聊天框怎么分开?

点击界面中的聊天功能如图下所示,打开上次的聊天界面。

选择需要独立出来的聊天框如图下,点击不懂并向外拖移,拖移出的聊天框会呈黄色。

拖移出后聊天框就能独立出来了。

tim独立聊天框能合并回去吗?

tim独立出来的聊天框没有合并功能,需要再次合并的用户可以先叉掉当前独立的聊天框。

自好友列表中找到该好友双击就能弹出合并的聊天框了。

要让该聊天框更显眼方便回消息,可以右击该聊天框选择置顶绘画,在聊天界面中该聊天框会自始至终在最上方。

tim聊天框能全部独立吗?

tim没有将聊天框独立的功能,聊天框独立功能让很多人习惯如此,但是聊天框多了不美观而且增加内存cpu运行负担。一窗口多聊天是非常方便的聊天功能,要想使聊天框全部独立可以用旧版的qq登录进行。

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注