qq飞车怎么超级起步 超级起步技巧详解

qq飞车怎么超级起步 超级起步技巧详解

时间: 2020-03-15 10:58:11  来源: admin  作者: admin

qq飞车中,超级起步对于玩家来说是非常重要的一个操作,尤其在开始前要精准点击超级起步按钮,会让自己在最开始的情况下领先对手,下面一起来看一下关于超级起步的相关技巧吧!

qq飞车怎么超级起步  超级起步技巧详解

超级起步方法

1.比赛开始时冲刺

超级起步的方式是在比赛开始的同时按下冲刺按钮即可,因为比赛一开始就能瞬间加速,所以基本上要做起跑冲刺。

2.也有不进行超级起步的玩家

如果和其他玩家一起跑的话,容易发生碰撞,因此根据情况选择要不要超级起步冲刺也很重要。

超级起步技巧

qq飞车怎么超级起步  超级起步技巧详解

1.按下橙色圆圈的按钮,

起跑速度根据按下按钮的时机分为3个阶段,每个阶段的加速速度都有差异。速度最快的会显示“GREAT!”,以橙色圈收缩的时机为基准就好了。

* 如果点击按钮太早就不会有加速冲刺的效果,所以一定要等好时机。

QQ飞车

类型: 体育竞技

进入专区

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注