LOL新英雄奥恩什么时候出 LOL新英雄山麓之炎奥恩技能曝光

 LOL近日新英雄山麓之炎奥恩曝光,LOL新英雄山麓之炎奥恩即将跟大家见面,那么LOL新英雄奥恩什么时候出呢?LOL新英雄山麓之炎奥恩技能怎么样?下面一游网小编就给大家带来LOL新英雄山麓之炎奥恩相关介绍。

 LOL新英雄奥恩什么时候出

 目前新英雄仍在内测中,尚未进入测试服(PBE)测试,故发布时间尚未确定,但之前测试服上出现了7.16版本更新,所以可能随着7.15新版本上线。

 LOL新英雄Ornn技能怎么样

 LOL新英雄Ornn技能:

 被动技能:锻造与大师(暂译名)

 Ornn不用特意回家找商店出装,只要是脱离战斗期间就可以直接花费金币购买或者升级装备,推荐出装将显示在游戏界面中(说白了就是王者荣耀的出装机制)另外Ornn的被动还有另一个功能不过目前官方给出的描述过于模糊所以北美玩家现在还摸不清楚-Ornn和队友都可以有一次将一个装备“特殊升级”的机会,至于这个“特殊升级”究竟是说强化一个装备的属性还是说免费升级小件目前还不清楚。

 Q技能:火山爆发

 Ornn朝指定方向发射一列火山裂缝,对穿过的敌人造成物理伤害并且减速。短暂延迟后,裂缝的终点会生成一座岩浆柱。岩浆柱不会造成伤害但是会作为一个玩家生成地形维持数秒

 W技能:火吸

 Ornn变的不可阻挡并且获得护盾,向前方持续喷射火焰并最后喷射出火球(火球距离不变)目标会受到当前生命值百分比的伤害,被火球击中的敌人会标上易碎标记。Ornn的普通攻击将会击退易碎目标,此外当带有易碎标记的目标被囚禁时会延长囚禁时间并受到最大生命值的额外伤害。

 E技能:冲锋

 Ornn朝目标位置发起冲撞,对经过的敌人造成伤害。当Ornn在冲撞的途中撞上地形时会产生范围性震荡波,震荡波内的敌人会受到伤害并且击飞。震荡波同时会破坏所有玩家制造的地形(如冰鸟墙,皇子大等)

 R技能:锻造之神的召唤

 Ornn在目标地点召唤出火元素,火元素会朝着Ornn进行冲锋,途中经过的敌人将受到伤害并标上易碎标记。当火元素到达Ornn面前时,Ornn可以使用E技能将火元素给顶回去从而再跑一程,第二次冲撞经过的敌人将受到相同的伤害并且被击飞,易碎标记刷新。(说的通俗点,就是一开大会有个山羊朝自己冲过来,到面前时用E技能可以让山羊掉个头再日妈的冲一回,第二段的方向是可以控制的,只要往哪E山羊就会往哪个方向撞)

 拳头官方还透露一个重要信息:证实新英雄山麓之炎奥恩可以在任何地方购物!而他的队友仍然需要回到店里购买装备哦!

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注