steam游戏推荐:《Distrust》雪地求生探险

steam游戏推荐:《Distrust》是一款灵感来源于约翰·卡朋特的《怪形》的游戏,直升机坠毁后,一帮科考队员被迫留在这个极地基地。队员们试图找到回去的路,他们一步步往基地深处走去,去探索。然而他们并不知道,自己已身处于极大的危险当中。

>>>Distrust下载地址<<<

steam游戏推荐:《Distrust》雪地求生探险

游戏评测:

游戏类似于《这是我的战争》,而基地的场景更像是电影《怪形》《怪形前传》里面被怪形袭击后的南极科考队的基地。而在游戏中对于玩家威胁最大除了我们常见的温暖,体力,饱食度以外还有能吸收光和热的怪形。游戏的恐怖氛围渲染的不错,玩家除了到处捡拾垃圾和探索外还要小心怪形的骚扰和攻击,玩家需要在废弃基地内的几处房屋搜寻有限的工具,食物和材料,物资来解锁下一个区域,期间会穿插一些简单的剧情和对话,其中有之前遇难者所留下的文字信息和偶尔出现的事件选项。在保证人员生存的前提下逃离所在的区域而前往下一个区域,直至彻底逃生。

游戏截图:

steam游戏推荐:《Distrust》雪地求生探险

steam游戏推荐:《Distrust》雪地求生探险

steam游戏推荐:《Distrust》雪地求生探险

以上就是本期steam游戏推荐的全部内容,想要了解更多精彩内容还请关注游戏堡网后续更新!

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注