《DOTA2》6.87天穹守望者改动

今天DOTA2发布了6.87版本更新内容,其中隐刺力丸大改!下面小编就给各位玩家带来,DOTA2 6.87天穹守望者改动,DOTA2 6.87电狗改动!

天穹守望者

乱流不再减速技能免疫的单位

乱流现在可以被驱散

乱流的减速效果从50%降低至35/40/45/50%

磁场的冷却时间从50秒减少至35/30/25/20秒

磁场的持续时间从3.5/4/4.5/5秒增加至3.5/4.5/5.5/6.5秒

磁场现在只闪避来自磁场外的攻击

闪光幽魂的魔法消耗从100/110/120/130点减少至恒定的80点

闪光幽魂的启动延迟从3秒减少至2秒闪光

幽魂现在会施加0.4/0.5/0.6/0.7秒的净化效果

闪光幽魂的伤害从150/200/250/300点调整为100/160/220/280点

风暴双雄不再消耗生命值/魔法值

风暴双雄的克隆体上技能/物品的冷却时间不会因克隆体消失而重置

风暴双雄不再复制死亡后会掉落的物品[?]

风暴双雄的冷却时间从65/60/55秒减少至50/40/30秒

风暴双雄的持续时间从20秒减少至12/13/14秒

风暴双雄的施法前摇从0增加至0.15秒

力量成长从1.9增加至2.3

智力成长从2.1增加至2.6

             

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注