《dnf》每日拼图送豪礼活动介绍 拼图达人礼盒怎么得

DNF开启了每日拼图送豪礼活动,每天玩游戏,完成黑暗武士拼图,赢取拼图挑战礼盒和拼图达人礼盒,活动详情如下。

活动流程:

第一步:活动期间登录游戏时,在疲劳值条上方出现活动图标,点击图标时出现弹出窗口。

第二步:每天通关符合等级地下城1次,即可获得【拼图挑战礼盒】,并且点亮一块拼图。

第三步:完成所有12块拼图后,整个拼图完成,玩家可以获得【拼图达人礼盒】。

奖励列表:

注意事项:

1.本活动以角色为单位进行,所有等级角色皆可参加。

2.活动中所获得的道具均无法交易。

3.拼图只能在通关符合等级的地下城之后才可开始,一天只能完成一张拼图。

4.【拼图达人礼盒】在活动期间只能获得1次。

5.【拼图挑战礼盒】及【拼图达人礼盒】删除日期为2013.03.12 6时,其他道具删除日期为2013.04.09 6时。

6.活动中通过邮件发放的【拼图挑战礼盒】及【拼图达人礼盒】保管期为15天。

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注