bbo苹果-LOL2018冰雪节活动怎么玩?LOL2018冰雪节活动规则是什么

LOL2018冰雪节开启了新一轮的趴体狂欢,bbo苹果 LOL2018冰雪节活动怎么玩?LOL2018冰雪节活动规则是什么?一起来和91单机小编来看看吧。bbo苹果

2018《LOL》冰雪派对活动

2018《LOL》冰雪派对活动

活动时间:2018年12月14日-2019年12月31日

活动地址:点击进入

活动内容:

玩家可以通过活动页面购买钻石,用来开启冰雪宝箱,冰雪宝箱中有许多限定皮肤和永久英雄活动,开启宝箱还能获得积分,累计300积分还能获得“冬季先境 奥利安娜”的皮肤哦~

2018《LOL》冰雪派对活动

钻石

2018《LOL》冰雪派对活动

200钻石需要花费20QB,另外15000蓝色精粹兑换200钻石(仅限1次)

冰雪宝箱

2018《LOL》冰雪派对活动

50钻石能够开区1次、500钻石可以开启11次。

高级冰雪宝箱

2018《LOL》冰雪派对活动

100钻石能够开区1次、1000钻石可以开启11次。

活动规则:

使用Q币充值钻石,20Q币充值200钻石。购买1个马年铜锣守卫(7天),赠送1个冰雪宝箱;购买1个美味姜饼守卫(7天),赠送1个高级冰雪宝箱;查看冰雪宝箱奖励及概率。:>>>>查看冰雪宝箱奖励及概率

打开1个冰雪宝箱赠送5积分,打开1个高级冰雪宝箱赠送10积分。打开10个赠送的1个不赠送积分。累积积分可以领取神秘奖励

本次活动的炫彩皮肤奖励将不赠送原皮肤,敬请留意。

物品栏中未领取的道具,可以领取至任意大区,也可以进行合成,每3个道具可以合成1个永久道具。

守卫皮肤将直接发放到绑定的账号及大区中,从兑换时开始计算时限,兑换多份守卫皮肤,使用时间叠加。

如果获得皮肤但未拥有英雄,仍然可以领取到指定大区,购买了相应英雄之后即可使用,如果您获得了炫彩皮肤但未拥有原皮肤,仍然可以领取到指定大区,购买了原皮肤后才可使用。

因本活动及其规则产生的任何争议,用户与举办方友好协商解决,若协商不成,用户和举办方均同意将争议提交至举办方即腾讯公司所在地人民法院诉讼解决。因本活动及其规则的一切事宜均适用中华人民共和国法律。

常见问题:

Q:为什么我打开了冰雪宝箱没有获得积分?

A:开启1个冰雪宝箱,获得5点积分;开启1个高级冰雪宝箱,获得10点积分。开启10次时额外赠送的冰雪宝箱不会获得积分。

Q:我购买了守卫皮肤是否可以在其他活动中获取奖励

A:在本页面购买的守卫皮肤奖励,仅限获取本页面中的冰雪宝箱或高级冰雪宝箱,敬请留意。

Q:我如何获得钻石?

A:1)在活动页面上通过Q币、微信支付、银行卡、财付通等方式充值钻石;

2)直接消耗15000蓝色精萃兑换200钻石,每个QQ号限兑换一次。

Q:期限守卫皮肤和图标的时限如何计算?

A:每个期限守卫皮肤有效期为7天,若兑换多个守卫皮肤,则其使用期限叠加计算,使用期限从领取时开始计算,即:1个为7天, 2个则为7+7=14天,3个则为7+7+7=21天,依此类推;

Q:为什么我领取的皮肤一直查看没有到账?

A:皮肤将在领取后的24小时内到账,也可以通过掌上英雄联盟查看皮肤到账情况

Q:我兑换了皮肤但是忘记领取了怎么办?

A: 在活动结束后,将有7天时间可以将皮肤领取到大区。待7天结束后,未领取的皮肤将自动发放到充值钻石时绑定的大区,未兑换的钻石将被兑换为对应数量的马年铜锣守卫(7天)并发放到充值绑定大区(每50钻石兑换1个守卫,但不赠送冰雪宝箱)。

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注